• #
  • #
  • #
Previous
Next
  •  
  •  
  •  
Пресен пастьоризиран
яйчен меланж
Пресен пастьоризиран
яйчен белтък
Течен пастьоризиран
яйчен жълтък
За нас
Фирма ,,ОВО-БУЛ’’ ЕООД е най-големият производител на течни пастьоризирани яйчни продукти в страната.Предприятието е построено през 1997 г. върху площ от 2000 кв.м в град Искър, област Плевен. .,,ОВО-БУЛ’’ЕООД предлага на своите клиенти висококачествени яйчни продукти използвани в сладкарската промишленост, кейтъринг, ресторантьорство, производството на макарони, салати, майонези, както и в много други сфери на хранителната индустрия.
Технология
Предприятието е оборудвано с машини и съоръжения на
най-високо технологично равнище произведени от европейският
лидер в бранша ,,SANOVO-STAALKAT’’
Технологичният процес включва следните етапи
• Приемане на суровини и материали
• Съхранение
• Счупване на яйцата
• Сепариране на яйчното съдържание

„Ово-Бул" обявява процедура за избор на изпълнител с предмет:„Доставка и монтаж на производствено оборудване - поточна линия за чупене на яйца и разделяне на жълтъци и белтъци", и "вълнов пастьоризатор", по две обособени позиции:

1. Доставка и монтаж на поточна линия за чупене на яйца и разделяне на жълтъци и белтъци.
2. Доставка и монтаж вълнов пастьоризатор.